Skjult

Anonymitet på nett

Anonym på internett

Betyr det mindre ansvar når man er anonym på nettet i dag? 

Internett har åpnet en helt ny verden for oss mennesker. En verden der vi kan gjøre hva som helst uten at folk egentlig trenger å vite om det, hvertfall de som er rundt en, for stort sett alt man gjør blir registrert av storebror. Men hvordan benytter vi oss av denne friheten som denne anonymiteten gir?

Mobbing

Det er liten tvil om at folk har blitt mer frittalende når de er på nettet. En av grunnene til dette er at de kan være anonyme. De kan si ting til folk, som de normalt sett kanskje ikke ville sagt til ansiktet dems. Dette fritar folk i stor grad for ansvar for de ytringer de kommer med. Dog stadig flere aviser og nettsteder krever at man bruker navn og e-mail adresse når man skal kommentere.

Det eksisterer en gråsone i lovverket her, som gjør at det finnes veldig lite konsekvenser for de som kommer med ytringer om andre på denne måten. Lovverket har ikke klart å henge med den teknologiske utviklingen og det jobbes med å få på plass et lovverk som kan både ivareta menneskeretten om ytringsfrihet og et lovverk som kan ta seg av de ytringer som betraktes som kriminelle, altså skadelige for mottager. Men her møter man et stort problem, hvem er det som skal ta ansvaret, er det det landet der mottager sitter, eller landet der overgriper sitter? Bør det komme på plass et internasjonalt lovverk?

Man bør også stille spørsmålet om hvor mye informasjon det faktisk er greit at myndighetene lagrer om oss og vår internettaktivitet og skal den begrenses til en gruppe brukere, gjerne straffedømte, og dermed ikke gjelde den vanlige lovlydige borgeren? Dette er vanskelige spørsmål å svare på ettersom anonymiteten på internett også er en medvirkende faktor til at stadig flere lovlydige bryter loven ved å begå kriminelle handlinger. Handlinger de kanskje ikke hadde hatt mulighet og tilgang til å utføre, uten internett, for eksempel benytte seg av barnepornografi.

Anonym pokerspiller

Det er også en fordel for mange at de kan spille poker og lignende anonymt. Spesielt om du er en person som har en prominent stilling i samfunnet, en stilling som ikke er forenelig med din favoritthobby, nemlig å spille i forskjellige nettcasino. Hva ville de rundt deg tro om de fant ut at du spilte? Noen ting er det greit å ha for seg selv.

Vel, så for seg selv som man kan få det. Det er nemlig ikke alle du kan gjemme deg for. Hver gang du går inn på en nettside så lagres det informasjon om din aktivitet, din ip-adresse, din skrifttype og geografiske plassering, blant annet. Når datalagringsdirektivet blir innført, kan all denne informasjonen om deg lagres i 6 måneder.

Men du kan faktisk gjøre det mer anonymt om du ønsker det. Du kan surfe skjult i nettleseren din via en privatmodus. Du kan benytte deg av VPN som krypterer din data, og ingen vil ha mulighet til å plukke opp noe fra deg.